Тетрахидробиоптерин: защо ни е нужен и как да подобрим наличността му в тялото ни?

Тетрахидробиоптерин (BH4 THB), също познат като сапроптерин, е кофактор за три ензима, хиролизиращи ароматни аминокиселини. Използва се за разграждането на аминокиселината фениланин и в биосинтезата на невротрансмитерите серотонин, мелатонин, допамин, норепинефрин, епинефрин (адреналин) и е кофактор в производството на азотен оксид. ТНВ се биосинтезира от гуанозин трифосфат (ГТФ), чрез три химични реакции.

Има значим и бързо увеличаващ се брой от заболявания, които са свързани с намаляването на тетрахидробиоптерин. Такива са хипертония, съдова ендотелна дисфункция, множествена химическа сензитивност и сърдечна недостатъчност, синдром на хронична умора, фибромиалгия, депресия и др.

Сауна терапията е използвана за лечение на различни болести, асоциирани с дефицит на ТHВ. За увеличаването на наличността на ТHВ, сауната може да действа по два различни пътя. Увеличеното кръвообръщение в загретите повърхностни тъкани, води до увеличен съдов стрес, индуциращ повишена активност активността на един от ензимите (GTPCH-I), участващ в синтезът на ТХВ. Вторият механизъм включва топлинно-шокивия протеин (“heat-shock protein”) – Hsp90,  който е индуциран дори и от най-умереното загряване на тъканите на бозайниците. Затоплянето със сауна на тези повърхностни тъкани, може да действа чрез Hsp90, който взаимодейства с GTPCH-I комплекса, като е докладвана увеличена активност на споменатия ензим, чрез намаляване на разграждането му. Увеличената впоследствие синтеза на тетрахидробиоптерин в повърхностните тъкани на тялото, води до увеличение на циркулиращия ТНВ, което ще захрани други телесни тъкани с молекулата, където тя е в дефицит. Подобни механизми са налични и при интензивни упражнения.

Сауната е силно препоръчителна процедура. Дори още по-добре, съчетана с добра тренировка. Тетрахидробиоптеринът е безценна молекула за доброто ни здраве – физическо и психическо. Имаме възможността да стимулираме синтезът й по съвсем естествени пътища.

Хората с атеросклероза, напреднала хипертонична болест, сърдечна недостатъчност е необходимо да се консултират с лекар, преди да ползват сауна терапия. В общия случай тя е противопоказна за тях и може да е опасна.

Източници:

  1. Wikipedia
  2. Martin L. Pall, Do sauna therapy and exercise act by raising the availability of tetrahydrobiopterin?, Medical Hypotheses, Volume 73, Issue 4, 2009, Pages 610-613, ISSN 0306-9877, doi.org/10.1016/j.mehy.2009.03.058.
  3. Audhya, Tapan, Martin L. Pall, and John A. Green. „A study of sauna therapy in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients shows sauna action via raised tetrahydrobiopterin and confirms three predictions of the NO/ONOO-cycle.“ Townsend Lett 364 (2013): 60-64.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *