Майндфулнес практики

Майндфулнес практиките са форма на медитация, но не онази медитация, при която се опитваме да „изпразним“ ума си и „да не мислим за нищо“ (което често завършва с още по-високо напрежение и главоболие), а медитация, чрез която повишаваме осъзнатото си присъствие във всеки един момент. Майндфулнес означава да обръщаме активно внимание на случващото се в нас и около нас – в настоящия момент, преднамерено, по неосъждащ начин. Именно тази работна дефиниця въвежда Джон Кабат-Зин, американски почетен професор по медицина и създател на MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – научнообоснован метод за овладяване на стреса, прилаган при хора с тревожност, депресивност, хронична болка и други, съпътсвтащи живота, състояния. Освен практики, основани на MBSR, в Zenter прилагаме и майндфулнес техники за подобряване на спортните постижения при активни спортисти и атлети. „Тренировките на ума“, които включва всяка спортна медитация, имат измерим и научно доказан ефект върху прогреса на активните спортисти, отреждайки необходимото място на психиката, редом с физическата и техническата подготовка на всеки атлет.

Майндфулнес метода използва за основа на своите практики идеи от Дзен Будизма, адаптирайки ги към контекста на западния човек. Докато в Дзен се стремим към постигане на чисто съзнание и просветление, то при майндфулнес практиките целта е постигане на осъзнатост и присъствие в настоящия момент. В допълнение, майдфулнес практиките имат ясно изразен приложен и секуларен характер и не се свързват с религиозната обусловеност на Дзен Будизма.

Майндфулнес практиките можем да разделим на формални и неформални – към първите спада медитацията (в седнало, легнало или изправено положение), а към вторите – дейности от ежедневието, извършени по осъзнат начин (което включва изграждане на добро разбиране и усещане на собствените сетива, вкл. и мисловни модели).

В Zenter практикуваме както формални, така и неформални майндфулнес техники за развитие на присъствие и осъзнатост. Провеждаме практиките си индивидуално, за да сме сигурни, че ще получите цялото необходимо внимание и насоки, подходящи именно за вашата уникална ситуация. Майндфулнес практиките се провеждат веднъж седмично, а във времето между тях практикуващият получава насоки за самостоятелна работа, които да превърнат осъзнатостта в неизменна част от ежедневието му.